Dzisiaj jest czwartek, 27 lutego 2020 r.
Spersonalizuj informacje na portalu: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Rozmiar tekstu: A+   A-
Menu:
 
Ważne:
 
Wyszukaj w portalu:
 
wybierz region:

Spersonalizuj informacje na portalu
do własnych potrzeb,
wybierz: woj. / powiat:


 
 
Polecamy:
 
Ostatnie pliki video:
 
Inicjatywy BRD - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Popularyzacja oraz wspieranie działań w sferze BRD to ważny element całokształtu prac mających prowadzić do poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. To działania w sferze infrastruktury drogowej, dokształcanie kierowców, młodych i tych ze znacznym doświadczeniem, to w końcu prace edukacyjne z dziećmi i młodzieżą.
Zapraszamy również do współpracy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć te działania organizacyjnie, medialnie, czy też jako potencjalni sponsorzy.
Zespół Redakcyjny
Portalu

Zaprojektuj własną odzież - Bądź widoczny na drodze

2009.10.15
Konkurs Plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych


"Zaprojektuj własną odzież - Bądź widoczny na drodze"


ORGANIZATOR: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Cele konkursu:
Celem konkursu jest:
  • zaprojektowanie stroju lub jego elementu, które w znaczący sposób przyczynią się do zwiększenia widoczności na drodze osób noszących odzież z elementami odblaskowymi
  • stosowanie widocznych oznaczeń zapobiegających grożącym niebezpieczeństwom osobom poruszającym się po drogach

Zadaniem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do używania elementów odblaskowych zapewniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Zasady konkursu:
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Zadaniem ucznia biorącego udział w konkursie jest zaprojektowanie znaku odblaskowego, powszechnie aprobowanego przez dzieci i młodzież. Może to być strój, element ubioru lub ciekawy dodatek do stroju ( np. ozdoby do włosów, biżuteria) , które w znaczący sposób wpłyną na widoczność użytkownika drogi w ciemności. Oprócz wykonania projektu konieczny jest opis jego użytkowania (zaznaczenie koloru, miejsca zamieszczenia/ umocowania odblasku, sposób wykorzystania przedmiotu).
Technika prac dowolna.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu oraz zgłoszenie udziału szkoły w konkursie w terminie wskazanym przez Organizatorów.
Przystąpienie do konkursu następuje przez pisemne zgłoszenie (zał. Nr 1) do dnia 7 listopada 2009r. na adres:
Delegatura Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego12,

58-500 Jelenia Góra – st. wizytator Halina Kot
Prosimy o umieszczenie dopisku na kopercie:
Dolnośląski Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum „Zaprojektuj własną odzież - Bądź widoczny na drodze ”

PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach:

szkolny
- finał

2. Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów szkół, które przysłały formularz zgłoszeniowy do Przewodniczącego Komitetu Konkursowego. Szkolne komisje konkursowe na podstawie wykonanych prac i ich opisu, dokonują kwalifikacji uczniów do udziału w finale w liczbie do trzech prac wykonanych indywidualnie ( szkoła zgłasza prace trzech uczniów). Prace opatrzone metryczką wskazującą dane szkoły i autora pracy należy przesłać zgodnie z załączniki nr 2.

3. Finał organizowany jest przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze. Komisja ocenia nadesłane prace i ich opisy, uwzględniając:

  1. atrakcyjność formy,
  2. możliwość powszechnego zastosowania projektu,
  3. zastosowanie materiałów odblaskowych.

Komisja konkursowa analizuje wysłane prace i ich opisy ( oddzielnie dla szkół podstawowych i oddzielnie dla gimnazjów). Trzy najciekawsze propozycje z poszczególnych etapów edukacyjnych zostaną nagrodzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.
HARMONOGRAM
  1. Przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu: do 02 listopada 2009 roku.
  2. Nadesłanie prac do Delegatury KO w Jeleniej Górze- do 16 listopada 2009r.
  3. Przeprowadzenie finału konkursu nastąpi w terminie do 24 listopada 2009r.

NAGRODY

Nagrody na etapie szkolnym zapewnia szkolny komitet organizacyjny.
Nagrody dla 3 najlepszych prac w kategorii szkół podstawowych i odrębnie w kategorii gimnazjów zapewnia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.
Przewodniczący Komisji Konkursowej informuje uczniów zajmujących trzy pierwsze miejsca: o miejscu i czasie wręczenia nagród.

Tryb odwoławczy

Organizatorzy nie przewidują trybu odwoławczego.

Pobierz zaąłcznik

tel. 075 7647620

 

REKLAMA
 
POZOSTAŁE ARTYKUŁY
 
Realizacja: computer-expert.pl | Będzie się działo | O nas | Regulamin | Mapa strony | Copyright DrogiNaSzóstkę.pl © 2009