Dzisiaj jest poniedziałek, 31 marca 2020 r.
Spersonalizuj informacje na portalu: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Rozmiar tekstu: A+   A-
Menu:
 
Ważne:
 
Wyszukaj w portalu:
 
wybierz region:

Spersonalizuj informacje na portalu
do własnych potrzeb,
wybierz: woj. / powiat:


 
 
Polecamy:
 
Ostatnie pliki video:
 
RD - w pytaniach i odpowiedziach

2010.08.07
Zgodnie z art. 80c Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) dane lub informacje zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań takim podmiotom jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i inne wyszczególnione w art. 80c ust. 1.
Formalnie, istnieje możliwość udostępnienia powyższych danych, jednak decyzję taką w wyjątkowych sytuacjach podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o art. 80 c ust. 4 cyt. ,, Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić dane lub informacje zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust.1–3, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.”
 

REKLAMA
 
POZOSTAŁE ARTYKUŁY
 
Realizacja: computer-expert.pl | Będzie się działo | O nas | Regulamin | Mapa strony | Copyright DrogiNaSzóstkę.pl © 2009