Dzisiaj jest niedziela, 31 maja 2020 r.
dodaj komunikat
Spersonalizuj informacje na portalu: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Rozmiar tekstu: A+   A-
Menu:
 
Ważne:
 
Wyszukaj w portalu:
 
wybierz region:

Spersonalizuj informacje na portalu
do własnych potrzeb,
wybierz: woj. / powiat:


 
 
Polecamy:
 
Ostatnie pliki video:
 
Regulamin portalu drogi na szóstkę
 

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SERWIS DROGI NA SZÓSTKĘ.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z informacji przekazywanych przez serwis internetowy DrogiNaSzóstkę.pl, zwanym w dalszej części Regulaminem.
1.2. Pojęcia użyte w Regulaminie:

a) serwis – serwis internetowy DrogiNaSzóstkę.pl;
b) odbiorca – podmiot otrzymujący z informacje z serwisu, prowadzący odpłatną i nieodpłatną działalność w zakresie przygotowywania i rozpowszechniania informacji w szczególności stacje radiowe, radia internetowe, portale internetowe, stacje telewizyjne, prasa.
c) korzystający - podmiot samodzielnie pozyskujący informacje zawarte na stronie internetowej serwisu.
d) informacja – wiadomość pozyskana przez serwis DrogiNaSzóstkę.pl w dowolny sposób zawierająca informacje o ruchu drogowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności o wypadkach drogowych, pracach remontowych, warunkach atmosferycznych, organizowanych imprezach sportowych lub innych zdarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie ruchu drogowego, przekazywana za pomocą poczty elektronicznej lub pozyskane przez korzystającego z informacji samodzielnie ze strony internetowej serwisu;

2. PRZEKAZYWANIE, ODBIÓR I KORZYSTANIE Z INFORMACJI.

2.1. Warunkiem korzystania z usług serwisu i informacji w nim zawartych jest rejestracja w serwisie.
2.2.Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej informacji z serwisu oraz informacji o działalności podmiotu odpowiedzialnego za serwis DrogiNaSzóstkę.pl sp. z o.o. związanej z promowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2.3. Informacje przekazywane są NIEODPŁATNIE, niezwłocznie po ich pozyskaniu przez serwis.
2.4. W ramach wzajemnej współpracy odbiorcy informacji będą wskazywać źródło informacji czyli serwis internetowy DrogiNaSzóstkę.pl.
2.5. Każdy odbiorca na etapie rejestracji dokonuje indywidualizacji ustawień dotyczących obszaru z jakiego chce otrzymywać informacje. Informacje w serwisie pogrupowane są według podziału administracyjnego kraju.
2.6. Informacje przekazywane przez serwis są generowane i wysyłane drogą poczty elektronicznej za pomocą programu komputerowego na podane podczas rejestracji adresy poczty elektronicznej.
2.7. Odbiorca w miarę swoich możliwości powiadomi serwis o wszelkich zauważony utrudnieniach i nieprawidłowościach w przekazywaniu informacji przez serwis.
2.8. Informacje pozyskane z serwisu mogą być wykorzystywane przez odbiorcę tylko na potrzeby prowadzonej przez niego działalności i publikowane w ścisłym związku z zakresem tej działalności, w szczególności w audycjach radiowych i telewizyjnych, komunikatach na stronach internetowych oraz wiadomościach publikowanych w prasie.
2.9 Korzystający, w szczególności podmiot prowadzący odpłatną i nieodpłatną działalność w zakresie przygotowywania i rozpowszechniania informacji, w tym stacje radiowe, radia internetowe, portale internetowe, stacje telewizyjen, prasa, który wykorzystał informację pozyskaną ze strony internetowej serwisu zobowiązany jest wskazać źródło informacji czyli serwis internetowy DrogiNaSzóstkę.pl.

3. EMISJA INFORMACJI O ODBIORCY PRZEZ SERWIS DROGINASZÓSTKĘ.PL

3.1. Odbiorca upoważnia serwis do publikacji na stronie internetowej DrogiNaSzóstke.pl oznaczenia firmy i loga ( znaku towarowego) reprezentującego korzystającego z informacji.
3.2. Informacja o której mowa w pkt. 3.1. Regulaminu jest publikowana przez serwis DrogiNaSzóstkę.pl sp. z o.o. po uzgodnieniu z odbiorcą.

4. POSTANOWNIE KOŃCOWE

4.1. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.
4.2. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i udostępniania informacji podmiotowi, który nie prowadzi działalności w zakresie przygotowywania i rozpowszechniania informacji lub gdy działalność podmiotu nie licuje z zakresem merytorycznym serwisu. Informacja o odmowie rejestracji przekazywana jest pisemnie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
4.3. O zmianie niniejszego regulaminu odbiorcy powiadamiani są drogą poczty elektronicznej.
4.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2009.

 
Realizacja: computer-expert.pl | Będzie się działo | O nas | Regulamin | Mapa strony | Copyright DrogiNaSzóstkę.pl © 2009