Dzisiaj jest czwartek, 27 lutego 2020 r.
dodaj komunikat
Spersonalizuj informacje na portalu: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Rozmiar tekstu: A+   A-
Menu:
 
Ważne:
 
Wyszukaj w portalu:
 
wybierz region:

Spersonalizuj informacje na portalu
do własnych potrzeb,
wybierz: woj. / powiat:


 
 
Polecamy:
 
Ostatnie pliki video:
 
Urządzanie zieleni przydrożnej – warunki techniczne.

- zieleń niska

1. W przyległej do jezdni części pasa drogowego o szerokości najmniej 3m, przy prostych odcinkach dróg oraz na zewnętrznych stronach zakrętów i łuków jezdni.(W wyjątkowych przypadkach, gdy wymiary pasa drogowego to uniemożliwiają, można przy drogach powiatowych i gminnych o niskim natężeniu ruchu zmniejszyć tę szerokość do 1,5m)

2. W przyległej do jezdni części pasa drogowego o szerokości większej niż 3 m na:

- wewnętrznych stronach łuków jezdni


- na odcinkach dróg, gdzie przez jezdnię mogą przebiegać dzikie zwierzęta.

3. Od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego na wewnętrznych stronach zakrętów.4. W polu widoczności przed skrzyżowaniami i przejazdami kolejowymi.

(Wymiary pola widoczności określono w przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2. WARUNKI WIDOCZNOŚCI NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH,

ZAŁĄCZNIK Nr 3WARUNKI WIDOCZNOŚCI NA WJAZDACH Z PASEM WŁĄCZANIA,

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0430.htm

oraz w przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 20 marca 1996 r.)

 

5. Na wyspach kanalizujących ruch na skrzyżowaniach.

6. Na bocznym pasie dzielącym rozdzielającym jezdnie o różnych funkcjach.- zieleń krzewiasta

1. Do umacniania skarp wykopów.
2. Na środkowym pasie dzielącym - rozdzielającym jezdnie przeznaczone dla przeciwnych kierunków ruchu

3. Jako osłony przeciwolśnieniowe zlokalizowane w strefie bezpieczeństwa.


- pasmo zieleni krzewiastej

-W pozostałej części pasa drogowego, poza terenem przeznaczonym dla zieleni niskiej.


- poszerzone pasmo zieleni krzewiastej

1. Na zewnętrznych stronach zakrętów i łuków jezdni2.Do umacniania skarp nasypów.2. W miejscach gdzie poza pasmem zieleni krzewiastej znajdują się drzewa o grubym pniu, słupy lub inne zagrażające bezpieczeństwu obiekty.

3. Na odcinkach dróg gdzie zieleń niska i pasmo zieleni krzewiastej w sposób niedostateczny chronią teren przyległy do drogi przed hałasem i szkodliwymi substancjami emitowanymi przez pojazdy.

- zieleń wysoka

1. Jako osłony przeciwwietrzne na odcinkach dróg o dopuszczonej prędkości nie mniejszej niż 70km/h, narażonych na działanie silnych wiatrów bocznych, mogących zagrażać bezpieczeństwu ruchu, a w szczególności na dojazdach do mostów, w okolicach nadmorskich, przy przekraczaniu dolin i wąwozów.2. Przy drogach gdzie zieleń trawiasta i poszerzone pasmo zieleni krzewiastej w sposób niedostateczny chronią teren przyległy do drogi przed hałasem i szkodliwymi substancjami emitowanymi przez pojazdy.

3. Jako osłony przeciwolśnieniowe.

4. Dla urozmaicenia krajobrazu.

 

Opracował: Edward Woźniak

Konsultacje: mgr Roman Grabara,
dr Jerzy Bieroński,
dr Wojciech Kowalkowski

 
Realizacja: computer-expert.pl | Będzie się działo | O nas | Regulamin | Mapa strony | Copyright DrogiNaSzóstkę.pl © 2009