Dzisiaj jest czwartek, 27 lutego 2020 r.
dodaj komunikat
Spersonalizuj informacje na portalu: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Rozmiar tekstu: A+   A-
Menu:
 
Ważne:
 
Wyszukaj w portalu:
 
wybierz region:

Spersonalizuj informacje na portalu
do własnych potrzeb,
wybierz: woj. / powiat:


 
 
Polecamy:
 
Ostatnie pliki video:
 
Czechy, punkty karne, wysokość mandatów
Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości 3000 koron), urząd administracji samorządowej, ewentualnie sąd (jeżeli chodzi o czyn karalny). O wysokości przyznanych punktów i odebraniu prawa jazdy zawsze decyduje urząd administracji samorządowej lub sąd.
WYKROCZENIE Ilość punktów Kara administracyjna(CZK) Zakaz kierowania Mandat (CZK)
Przekroczenie dozwolonej prędkości o 40 km/h i więcej w terenie zabudowanym i o 50 km/h i więcej poza terenem zabudowanym. 5 5 - 10 tys. 6 miesięcy do 1 roku x
Przekroczenie dozwolonej prędkości o 20 km/h i więcej w terenie zabudowanym i o 30 km/h i więcej poza terenem zabudowanym. 3 2,5 tys. - 5 tys. 1- 6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x i więcej w ciągu 1 roku) 2,5 tys.
Przekroczenie dozwolonej prędkości o 10 km/h i więcej w terenie zabudowanym i o 20 km/h i więcej poza terenem zabudowanym. 2 1,5 - 2,5 tys. nie ma 1 tys.
WYKROCZENIE

Ilość punktów

Kara administracyjna (CZK)

Zakaz kierowania

Mandat (CZK)
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym lub w stanie po użyciu alkoholu (tj. więcej niż 1 promil stężenia alkoholu w krwi kierowcy) lub po spożyciu innego środka o podobnym działaniu. 7 25 - 50 tys. 1 rok - 2 lata, czyn karalny: pozbawienie wolności do lat trzech; kara grzywny; ZCz aż 10 lat x
Odmowa poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub badaniu lekarskiemu, lub badaniu na wykrycie użycia innej substancji odurzającej. 7 25 - 50 tys. 1 rok - 2 lata x

Kierowanie pojazdem bezpośrednio po spożyciu

  • alkoholu lub w takim okresie czasu po spożyciu alkoholu w którym kierowca jest jeszcze pod jego wpływem jeżeli stwierdzono stężenie we krwi kierowcy powyżej 0,03 promila.
  • innej substancji odurzającej lub w takim okresie czasu, kiedy kierowca jest jeszcze pod jej wpływem.
6 10 - 20 tys. 6 miesięcy - 1 rok x
Kierowanie pojazdem bezpośrednio po spożyciu alkoholu lub w takim okresie czasu po spożyciu alkoholu, w którym kierowca jest jeszcze pod jego wpływem, podczas stwierdzenia stężenia alkoholu w krwi kierowcy w wysokości równej lub poniżej 0.03 promila. 3 10 - 20 tys. 6 miesięcy - 1 rok x
WYKROCZENIE

Ilość punktów

Kara administracyjna (CZK) Zakaz kierowania Mandat (CZK)
Wyprzedzanie pojazdów w przypadkach, kiedy jest to zabronione. 6 5 -10 tys. 6 miesięcy -1 rok x
Zawracanie, jazda w kierunku przeciwnym lub cofanie na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu lub w innych miejscach gdzie jest to zabronione. 6 5 - 10 tys. 6 miesięcy-1 rok x
Wjeżdżanie na przejazdy kolejowe w przypadkach, kiedy jest to zabronione. 6 2,5 - 5 tys. 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) 2,5 tys.
Uniemożliwienie bezpiecznego przejścia pieszych przez jezdnię na oznakowanych przejściach dla pieszych. 4 2,5 - 5 tys.
1- 6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku)
2,5 tys.

Zagrożenie przechodnia

  • przechodzącego przez przejście na drodze, w którą kierowca skręca;
  • podczas skręcania do miejsca znajdującego się poza drogą;
  • podczas wyjeżdżania na drogę lub podczas zawracania i cofania.
4 2,5 - 5 tys. 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) 2,5 tys.
Nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. 4 2,5 - 5 tys. 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) 2,5 tys.
Niezatrzymanie pojazdu przed przejściem dla pieszych gdy chcą przejść piesi. 3 2,5 - 5 tys. 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) 2,5 tys.
Spowodowanie zagrożenia dla innego uczestnika ruchu podczas wyprzedzania lub zmiany pasa ruchu. 3 1,5 - 2,5 tys. nie ma 2 tys.
Zakaz poruszania się po torowiskach tramwajowych. 2 1,5 - 2,5 tys. nie ma 2 tys.
Niedozwolone korzystanie z zastrzeżonego pasa jazdy. 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
Naruszenie obowiązku wynikającego ze znaku „Strefa zamieszkania lub „Strefa dla pieszych 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
WYKROCZENIE Ilość punktów Kara administracyjna (CZK) Zakaz kierowania Mandat(CZK)
Zaniedbanie obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem, lub użycia kasku ochronnego przez rowerzystów. 2 1,5 - 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
Zaniedbanie obowiązku użycia fotelika dla dzieci lub pasa bezpieczeństwa podczas transportu dzieci. 2 1,5 - 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
WYKROCZENIE Ilość punktów Kara administracyjna (CZK) Zakaz kierowania Mandat (CZK)
Prowadzenie pojazdu bez posiadania prawa jazdy odpowiedniej grupy lub podgrupy. 7 25 - 50 tys. 1 rok - 2 lat x
Prowadzenie pojazdu przez kierowcę, któremu prawo jazdy zostało odebrane. 6 5 - 10 tys. 6 miesięcy-1 rok x
Prowadzenie pojazdu przez kierowcę bez ważnego świadectwa kwalifikacji zawodowej. 5 5 - 10 tys. 6 miesięcy-1 rok x
Prowadzenie pojazdu przez kierowcę, bez ważnego zaświadczenia lekarskiego. 5 5 - 10 tys. 6 miesięcy-1 rok x
WYKROCZENIE Ilość punktów Kara administracyjna (CZK) Zakaz kierowania Mandat (CZK)
Prowadzenie pojazdu, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego. 5 5 - 10 tys. 6 miesięcy-1 rok x
Prowadzenie pojazdu, który nie jest zarejestrowany w rejestrze pojazdów drogowych zgodnie z postanowieniami odrębnych przepisów prawa. 4 5 - 10 tys. 6 miesięcy-1 rok x
Prowadzenie pojazdu, który używa innych tablic rejestracyjnych niż te, które zostały mu przydzielone. 4 5 - 10 tys. 6 miesięcy-1 rok x
WYKROCZENIE Ilość punktów Kara administracyjna (CZK) Zakaz kierowania Mandat (CZK)
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń przykazywanych kierowcy przez osoby do tego uprawnione. 5 2,5 - 5 tys. 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) 2,5 tys.
Przekroczenie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu, oraz niedotrzymanie czasu obowiązkowych przerw wynikających z odrębnych przepisów. 4 do 10 tys. 6 miesięcy-1 rok x
Używanie podczas jazdy telefonu komórkowego lub telefonu samochodowego bez tzw. zestawu głośnomówiącego. 3 1,5 - 2,5 tys. nie ma 1 tys.
Przekroczenie dozwolonych wartości na podstawie odrębnych przepisów prawa, podczas kontrolnego ważenia pojazdu 3 do 10 tys. 6 miesięcy-1 rok x
Brak oznakowania lub nienależyte oznakowanie przez kierowcę przeszkody (uszkodzonego pojazdu). 2 1,5 - 2,5 tys. nie ma 2 tys.
Nieprzestrzeganie przepisu o ograniczeniu jazdy niektórych pojazdów. 2 2,5 - 5 tys. 1-6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) 2,5 tys.
Niedozwolone użycie autostrady lub drogi ekspresowej przez pojazdy bezsilnikowe lub silnikowe, których konstrukcja lub stan techniczny uniemożliwia osiągnięcie prędkości 80 km/h. 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma 2 tys.

Niedotrzymanie obowiązków wypływających ze znaków zakazu i nakazu:

(oprócz wymienionych przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości stanowionej znakiem drogowym - niedotrzymanie zakazu wyprzedzania stanowionego znakiem drogowym i nierespektowanie znaków B28 - zakaz zatrzymywania się B29 zakaz postoju (w Polsce odpowiednio B36 i B35)
1 1,5 - 2,5 tys. nie ma 2 tys.
Nieuzasadnione użycie specjalnego światła ostrzegawczego w kolorze niebieskim, ewentualnie uzupełnionego specjalnym dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym. 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma 2 tys.
Nieuzasadnione użycie specjalnego światła ostrzegawczego w kolorze pomarańczowym. 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma 2 tys.
WYKROCZENIA Ilość punktów Kara administracyjna (CZK) Zakaz kierowania Mandat (CZK)
Nie włączenie świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej. 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
Nie włączenie świateł postojowych i świateł mijania ( lub świateł drogowych) podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza. 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
Używaniie świateł drogowych, gdy droga jest dostatecznie i w sposób ciągły oświetlona oraz gdy oślepiają one kierowcę pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka lub innego użytkownika drogi. 1 1,5- 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
Oślepienie kierowcy pojazdu jadącego z przeciwka, podczas zatrzymania na przejeździe kolejowym (dotyczy również świateł mijania). 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
Włączenie przednich świateł przeciwmgłowych w sytuacji bez mgły, opadów śniegu lub intensywnych opadów deszczu. 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
Brak tylnych świateł przeciwmgłowych podczas mgły, opadów śniegu lub intensywnych opadów deszczu. 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
Zakryte lub nadmiernie zabrudzona czynna powierzchnia świateł. 1 1,5 - 2,5 tys. nie ma do 2 tys.
WYKROCZENIE Ilość punktów Kara administracyjna (CZK) Zakaz kierowania Mandat (CZK)

Spowodowanie wypadku wskutek rażącego naruszenia przepisów przez sprawcę, gdy jest ofiara śmiertelna lub doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

7 25 tys. - 50 tys. kara w PA: 1 rok - 2 lata; czyn karalny: pozbawienie wolności do 10 lat; ZCz 1 rok-10 lat; nie stosuje się

Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub do szkody materialnej przekraczającej 50 tys. Koron

  • Nie zatrzymanie się, nie zgłoszenie lub niedozwolone opuszczenie miejsca wypadku drogowego.
  • Nie powrócenie do miejsca wypadku po udzieleniu lub wezwaniu pomocy lub po zgłoszeniu wypadku drogowego.
7 2,5 - 5 tys. 1 - 6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) nie stosuje się

Za spowodowanie wypadku, przy którym doszło do szkody materialnej przekraczającej 50 tys. koron.

  • Natychmiastowe nie zatrzymanie pojazdu i wzajemne okazanie dowodów tożsamości, łącznie z podaniem danych o pojeździe lub nie zgłoszenie wypadku drogowego policji.
  • Niedozwolone opuszczenie miejsca wypadku samochodowego lub nie powrócenie niezwłocznie na miejsce wypadku po udzieleniu lub zawołaniu pomocy lub po zgłoszeniu wypadku.
3 2,5 - 5 tys. 1 - 6 miesięcy (jeżeli dopuści się 2x lub więcej w ciągu 1 roku) do 1 tys.
 
Realizacja: computer-expert.pl | Będzie się działo | O nas | Regulamin | Mapa strony | Copyright DrogiNaSzóstkę.pl © 2009